Wanneer je deze Libresse Hotstuff niet goed kunt lezen, klik hier voor de webversie

Informatie voor consumenten - Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Nieuwe EU-regels inzake gegevensbescherming, algemeen aangeduid als de AVG, zullen op 25 mei 2018 binnen de EER van kracht worden. Het voornaamste doel van de nieuwe wetgeving is om ervoor te zorgen dat "persoonsgegevens" van natuurlijke personen behoorlijk worden beheerd en niet worden gebruikt voor andere dan gerechtvaardigde doeleinden. U ontvangt deze brief als consument of andere persoon die gebruik maakt van producten of diensten geleverd door Essity.

Wij gebruiken alleen informatie over u die nodig is vanwege het feit dat u producten of diensten van Essity koopt of gebruikt. Normaliter hebben wij informatie over uw naam en contactgegevens, zoals e-mailadres, telefoonnummer enz., en zullen wij geen informatie verkrijgen of anderszins bewaren die als "gevoelig” kan worden beschouwd. De informatie kan worden gedeeld tussen ondernemingen binnen de Essity Groep of met andere partijen die namens ons optreden, maar alleen indien dit nodig is voor het hieronder beschreven doel. Wij zullen alle informatie over u verwijderen wanneer deze overbodig en niet langer nodig is.

We gebruiken de informatie over u alleen voor doeleinden die gebruikelijk zijn in relatie tot personen die onze producten of diensten kopen of gebruiken. Wij kunnen de informatie gebruiken voor het sturen van marketingberichten, maar alleen met uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij zullen u desgewenst graag nader informeren over welke informatie wij over u hebben en hoe wij deze gebruiken. U heeft in ieder geval een recht om van ons te verlangen dat wij onjuiste gegevens corrigeren of gegevens die niet nodig zijn verwijderen, en u kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie via e-mail of andere middelen, zoals marketingmateriaal.

U kunt uw eventuele vragen, of een verzoek zoals hierboven beschreven, per e-mail sturen naar:
dataprivacy@essity.com

Meer informatie vindt u hier:

Meer informatie over Essity en de AVG, zoals ons Privacybeleid, kunt u vinden op onze website.
www.libresse.nl

Met vriendelijke groeten,

Libresse
Essity Netherlands B.V.